Hopp til hovedinnhold

Industrien mekler fortsatt

Fellesforbundet og Norsk Industri mekler videre på overtid. Vi holder deg oppdatert på lønnsoppgjørets viktigste mekling.

Riksmekler Mats Ruland og Fellesforbundets leder Jørn Eggum snakker blir intervjuet på Riksmeklerens kontor.
Nå avgjøres frontfaget Foto: John Trygve Tollefsen

Fellesforbundet og Norsk Industri hadde frist til midnatt torsdag 31. mars med å komme til enighet på Industrioverenskomsten.

Oppdatering fredag kveld: Enighet i meklingen

Partene besluttet å fortsette meklingen på overtid. Meklingen pågår fortsatt fredag morgen. Ansatte skal dermed møte på jobb som normalt.

Informasjon til medlemmer som er omfattet av overenskomsten

  • Det er tidligere sent ut lister med oversikt over plassfratredelse ved konflikt.
  • Vi holder deg oppdatert på meklingen på våre nettsider.
  • Dersom meklingen fortsetter på overtid, skal alle møte på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt.
  • Ved konflikt blir det orientert via nettsidene. Vi sender også SMS til alle medlemmer vi har registrert med mobilnummer.
  • Ved konflikt skal du forholde deg til beskjeder fra avdeling og tillitsvalgte.

Frontfaget legger rammene for de øvrige tariffoppgjørene. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan 27 600 medlemmer bli tatt ut i streik. 

Her finner du Fellesforbundets krav på Industrioverenskomsten

Her finnes du våre overordnede krav for lønnsoppgjøret

Se liste over bedrifter som kan bli tatt ut i streik

Fakta om frontfaget

  • Frontfaget er forhandlingene mellom Fellesforbundet og arbeidsgiverforeningen Norsk Industri på tariffavtalen Industrioverenskomsten.
  • Ved at vi først forhandler på vegne av konkurranseutsatt industri, sikrer vi at hele samfunnet får ta del i en lønnsvekst som kan forsvares i produktivitetsvekst og lønnsomhet i industrien.
  • Frontfagsforhandlingene legger normen for lønnsdannelsen i samfunnet. 
  • Gjennom frontfaget sikrer vi dermed at lønnsveksten ikke svekker norsk konkurransekraft. Ved å sikre arbeidsplasser i privat sektor, sørger vi for å finansiere velferd for alle.
  • Frontfaget har historisk opprinnelse i Fellesforbundets forløper Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og tariffavtalen Verkstedsoverenskomsten (VO). VO er i dag en del av Industrioverenskomsten. 

Les mer om frontfaget i Store norske leksikon