Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Nye tariffavtaler i november

I november fikk 22 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet. Se oversikten over hvilke bedrifter som har fått tariffavtale her!

Med tariffavtale i bedriften står de ansatte sterkere sammen med bedre lønns- og arbeidsvilkår.

Hver eneste måned er det flere bedrifter som blir organisert takket være innsatsen til medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet. I november fikk 22 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet, blant annet Espresso House Aker Brygge, Tøyen Kulturhus AS, Jørgen Otteren AS i Sandnes og Notodden Renovasjon & Gjenvinning. 

Hva er en tariffavtale?

Tariffavtalene er et viktig middel i kampen for et seriøst arbeidsliv med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Fellesforbundet gratulerer alle medlemmene og bedriftene som nå kan glede seg over nye tariffavtaler!

– Det er en stor dag når vi tegner nye tariffavtaler. Arbeidsfolk som står i lag for bedre vilkår og et bedre arbeidsliv er det fineste og viktigste vi har, fastslår forbundsleder Jørn Eggum.

Sikrer bedre lønns- og arbeidsvilkår

Med tariffavtale i bedriften har de ansatte rett på avtalefestet lønn, fem uker ferie, AFP-rettigheter og rett til overtidsbetalt. I tillegg sikres de ansatte innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

Hvordan får vi tariffavtale i bedriften?

En av fordelene med en tariffavtale er at man slipper å diskutere med arbeidsgiver hele tiden om hva vilkårene skal være - man ser bare etter hva som står i avtalen.

I tillegg til at tariffavtalen sikrer de ansatte bedre arbeids- og lønnsvilkår, har de som er organisert i Fellesforbundet og har tariffavtale, også rett til å forhandle om bedre betingelser enn det som står i avtalen.

Bedrift Overenskomst
Sar AS avd Florø Miljøbedrifter i Norge
Notodden Renovasjon & Gjenvinning AS Miljøbedrifter i Norge
Jørgen Otteren AS avd Sandnes Industrioverenskomsten-VO
Spar-Bygg AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Tøyen Kulturhus AS Landsoverenskomsten for Hotell- og Restaurantvirk
Espresso House Norge AS Avd Linnerud Senter 862 Landsoverenskomsten for Hotell- og Restaurantvirk
Frydenbø Industri Havøy AS Industrioverenskomsten-VO
Turbo Systems Finland Oy Norway Branch Industrioverenskomsten-VO
Widerøe Ground Handling AS avd Administrasjon Bodø Flyoverenskomsten
Frøystad Finnsnes AS Industrioverenskomsten TEKO
Salmonor Settefisk AS Havbruksoverenskomsten
Espresso House Norge AS Avd Aker Brygge 815 Landsoverenskomsten for Hotell- og Restaurantvirk
Alfie Bilskade AS Biloverenskomsten
Gaustatoppen Booking AS Riksavtalen
T.N. Vangs Mek. Verksted Industrioverenskomsten-VO
Porsche Center Stavanger AS Biloverenskomsten
Transportsentralen Svanco AS Overenskomst for godstransport
Portmakeren AS Industrioverenskomsten VO - Virke
NK Service AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Forum Hotelldrift AS Riksavtalen
Cafè Jeanette AS Riksavtalen
Ølen Trevare AS Overenskomsten for byggeindustrien