Hopp til hovedinnhold

Historisk enighet på bussoppgjøret etter intense forhandlinger

Etter nesten to døgn med forhandlinger kom partene fram til en forhandlingsløsning på Bussbransjeavtalene.

Fornøyde forhandlingsledere etter historisk enighet på bussbransjeavtalen. Foto Willy Bergsnov.

Natt til fredag ble Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter enig i forhandlingene på Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten.

– Vi har fått et solid lønnsløft for samtlige medlemmer på avtalen. I tillegg har vi fått innfridd etter- og videreutdanningskravet og de viktigste tekniske kravene vi gikk inn i forhandlingene med, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.

Historisk enighet på bussbransjeavtalen
For første gang siden bussbransjeavtalen ble opprettet tilbake i 2007 ble partene enig uten å be riksmekleren om hjelp.

– Dette er historisk for bussavtalen, og det viser hvor bra forhandlingsdelegasjonen har jobbet for å innfri kravene vi gikk til forhandlingene med. Jeg er svært tilfreds med delegasjonens arbeid, og resultatet av arbeidet bringer bussavtalen ytterligere i riktig retning, sier forhandlingsleder Sivertsen.

 Noen nøkkeltall fra forhandlingene:

  • 7 kr. i timen i generelt tillegg fra 1.april
  • 4 kr. i timen i normallønnstillegg fra 1.april
  • Alle minstelønnssatser reguleres med 11 kr. i timen fra 1.april
  • Tettet hullet på delskift-halvtimen som nå betales som ordinært arbeid
  • Matpengesatsen økes til kr 107
  • For rutebussjåfører gis per 01.04.25 et tillegg på kr. 4,50 per time som kommer i tillegg til resultatet i mellomoppgjøret i 2025

Endelig nye lønnstillegg for Ekspressbussjåfører
Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om at ubekvemtillegg i kommersiell drift innføres på lik linje med rutebilsjåføren forøvrig.

–  Fellesforbundet fikk innfridd krav om at alle delte skift skal utløse deltskiftstillegg og et eget ubekvemstillegg for kjøring på natt, og ekspressbussjåfører har endelig fått sidestilt ubekvemstillegg med rutebussjåfører, forteller en meget fornøyd forhandlingsleder.


Etter- og videreutdanningsreform
For å følge opp den kommende kompetansereformen er partene enige om å gjøre et arbeide i perioden for å kartlegge behovene for etter- og videreutdanning i bransjen. Arbeidet skal gjennomføres med mål om at aktuelle spørsmål er drøftet før tariffoppgjøret i 2026. Dette gjelder også for bussbransjeavtalen med Spekter og funksjonæroverenskomsten.


Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene på Bussavtalen
Forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen kan melde et solid flertall av forhandlingsdelegasjonen stilte seg bak forhandlingsresultatet.

– Vi håper alle medlemmer setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen, sier Sivertsen.