Hopp til hovedinnhold

Mekler videre på overtid - fortsatt fare for streik

Fellesforbundet og NHO Byggenæringen er enige om å fortsette meklingen for byggeindustrien på overtid. Dermed er det fortsatt fare for streik fra lørdag morgen.

Siri Bergh fra NHO Byggenæringen og Hege Espe fra Fellesforbundet skal ved hjelp av mekler Bjørn Lillebergen komme til enighet om årets lønnsoppgjør for byggeindustrien.

Fellesforbundet og NHO Byggenæringen er nå i tvungen mekling hos Riksmekleren på Overenskomsten for Byggeindustrien. Den tvungne meklingen kommer som et resultat av at Fellesforbundet krevde brudd i den frivillige meklingen mandag 8. april. 

Partene hadde frist for å komme til enighet om årets lønnsoppgjør for byggeindustrien fredag 12. april ved midnatt.

Ved midnatt ble partene enige om å mekle videre på overtid utover natten. Dersom Fellesforbundet og NHO Byggenæringen ikke lykkes med å komme til enighet, kan 5 739 medlemmer gå ut i streik fra og med lørdag morgen. 

Fellesforbundets viktigste krav for byggeindustien er økt kjøpekraft og avtalefestet rett til fri med lønn under etter- og videreutdanning. 

– Medlemmene våre har vært helt tydelige. Det er økt kjøpekraft som er viktigst for dem i år, sa forhandlingsleder Hege Espe ved forhandlingsstart. 

Informasjon til medlemmer som er omfattet av overenskomsten

  • Det er tidligere sendt ut lister med oversikt over plassfratredelse ved konflikt.
  • Vi holder deg oppdatert på meklingen på våre nettsider.
  • Dersom meklingen fortsetter på overtid, skal alle møte på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt.
  • Ved konflikt blir det orientert via nettsidene. Vi sender også SMS til alle medlemmer vi har registrert med mobilnummer.
  • Ved konflikt skal du forholde deg til beskjeder fra avdeling og tillitsvalgte.

Fellesforbundet har tidligere varslet hvilke bedrifter som vil omfattes av en eventuell konflikt. 

Varselet innebærer at 5 739 arbeidstakere i byggeindustrien kan bli tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen.

Overenskomsten for Byggeindustrien er en tariffavtale mellom Fellesforbundet og NHO Byggenæringen, som omfatter arbeidstakere innenfor byggeindustrien, byggeproduksjon og byggevareutsalg. Avtalen gjelder vel 6 200 medlemmer i Fellesforbundet. 

Les mer

Fellesforbundets krav for Byggeindustrien

Se liste over bedrifter som kan bli tatt ut i streik

Alle nyheter om årets lønnsoppgjør