Hopp til hovedinnhold

Fortsetter meklingen på Riksavtalen på overtid

Fellesforbundet og NHO Reiseliv fortsetter meklingen på Riksavtalen på overtid. Vi holder deg oppdatert på meklingen!

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon vil sikre medlemmene i hotell- og restaurantbransjen økt kjøpekraft i årets lønnsoppgjør. Foto: Sara Kvam

Fellesforbundet og NHO Reiseliv er nå i tvungen mekling hos Riksmekleren på årets lønnsoppgjør for Riksavtalen. 

Den tvungne meklingen kommer som et resultat av at Fellesforbundet krevde brudd i den frivillige meklingen onsdag 10. april. 

Mandag morgen sitter partene fremdeles i mekling. Fellesforbundets medlemmer møter dermed på jobb som vanlig.

Partene hadde frist for å komme til enighet om tariffavtalen for hotell- og restaurantbransjen søndag 14. april kl. 24. Ved midnatt ble partene enige om å mekle videre på overtid utover natten. 

Dersom Fellesforbundet og NHO Reiseliv ikke kommer til enighet, kan 1549 medlemmer gå ut i streik fra mandag.

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om økt kjøpekraft, heving av minstelønnssatsene og tilleggene i avtalen, økt forutsigbarhet og seriøsitet og en bred kompetansereform.

– Etter tre år med reallønnsnedgang skal våre medlemmer ha et oppgjør som sikrer dem en inntekt som er høyere enn prisveksten. Signalet fra Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon er entydig: Vi skal sørge for at ansatte i hotell- og restaurantnæringen får en reell økning i lønningene, sa forhandlingsleder Clas Delp ved forhandlingsstart. 

Informasjon til medlemmer som er omfattet av overenskomsten

  • Det er tidligere sendt ut lister med oversikt over plassfratredelse ved konflikt.
  • Vi holder deg oppdatert på meklingen på våre nettsider.
  • Dersom meklingen fortsetter på overtid, skal alle møte på jobb som vanlig, med mindre annen beskjed blir gitt.
  • Ved konflikt blir det orientert via nettsidene. Vi sender også SMS til alle medlemmer vi har registrert med mobilnummer.
  • Ved konflikt skal du forholde deg til beskjeder fra avdeling og tillitsvalgte.

Fellesforbundet har varslet hvilke bedrifter som vil omfattes av en eventuell konflikt.

Varselet innebærer at 1549 arbeidstakere i hotell- og restaurantbransjen kan bli tatt ut i streik fra og med mandag, dersom partene ikke kommer til enighet. 

Varselet om plassfratredelse omfatter 81 bedrifter. Dette gjelder både bedrifter tilsluttet NHO Reiseliv og bedrifter som har direkteavtale med Fellesforbundet.

Riksavtalen er en tariffavtale mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og omfatter nærmere 8000 av Fellesforbundets medlemmer. Avtalen gjelder for arbeidstakere innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringsvirksomhet og lignende på land.

Les mer

Fellesforbundets krav for Riksavtalen

Se lister over hvem som kan bli tatt ut i streik