Hopp til hovedinnhold

Ny som tillitsvalgt

Velkommen som ny tillitsvalgt i Fellesforbundet! Vi er veldig glad for at du har påtatt deg vårt forbunds viktigste verv! Vi er til for våre medlemmer, og som tillitsvalgt er du valgt til å representere dem og forbundet på din arbeidsplass. Du er medlemmenes kontaktpunkt og nærmeste støttespiller.

For å hjelpe deg på veien, har vi samlet all nyttig informasjon på ett sted. Lurer du på noe, ta kontakt med din avdeling.

Hva vil det si å være tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt har du påtatt deg et ansvar. Sammen med de andre medlemmene i din klubb skal du fra nå av representere deres interesser. Du skal prøve å løse konflikter mellom ansatte og ledelsen, og mellom medlemmer i klubben hvis det oppstår.

Huskeliste: Disse oppgavene har du som tillitsvalgt

God kontakt med medlemmene

Nøkkelen til vervet ditt ligger i kontakten med medlemmene. Det er her du legger grunnlaget for arbeidet du skal gjøre. For å lykkes må du huske at det er avgjørende å informere medlemmene om det arbeidet du gjør, og ikke minst høre på hva medlemmene har på hjertet. Medlemmene har rett til å vite hva som skjer på bedriften fremover, involveres i forkant av forhandlinger og ikke minst informeres om, og godkjenne, utfallet av forhandlinger.

Om å etablere god kontakt

Ta tak tidlig

Som tillitsvalgt vil du bli satt i uvante situasjoner. For eksempel er det din oppgave å bidra til at uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere på din arbeidsplass løses på en god måte for medlemmene. Et tips er å være tidlig ute. Problemene løses best dersom de håndteres så tidlig som mulig.

Ta en ting om gangen

Ingen klarer å gjøre alt på en gang. Ofte er det flere saker som skal tas tak i, for eksempel at flere av klubbens medlemmer har ting de kommer med til deg som tillitsvalgt. Da er det ofte lurt å starte med den saken som du tror det er enklest å finne en løsning på. Dette vil hjelpe deg å bygge selvtillit, og ikke minst vil du få respekt og anerkjennelse fra både ansatte og ledelsen. Her er det viktig å minne seg selv på at du som tillitsvalgt ikke alltid kan være ledelsens beste venn, men ved å opptre konstruktivt og rasjonelt vil ledelsen og du kunne oppnå en god og hyggelig tone selv om dere er uenig i hvordan saker bør løses. Problemene løses også best dersom de håndteres så tidlig som mulig.

Fellesforbundets representant

I tillegg til å være en representant for medlemmene i din klubb, er du også Fellesforbundets lokale representant. Dette betyr at du er den som må formidle informasjon mellom medlemmene og forbundet. Det kan handle om lønn, nye lovverk som vil berøre medlemmene, tariffoppgjør, møter og kurs. Slik informasjon vil du som tillitsvalgt motta fra din lokale avdeling, og ofte er det lurt å samle klubbmedlemmene og fortelle dem om hva som skjer. Da vil de også få mulighet til å stille spørsmål, og slik kan du forhindre frustrasjon og misforståelser.

I mindre viktige saker kan det holde at du henger opp informasjon på en tavle eller sender ut en e-post. Husk uansett at du er et viktig bindeledd som skal bidra til å sikre at demokratiet i organisasjonen opprettholdes og at medlemmenes synspunkter blir brakt videre og hørt.

Få med flere

Medlemmene er Fellesforbundets kraft. Antallet gjør oss sterke og sikrer oss gjennomslagskraft for våre krav. Som tillitsvalgt er du en viktig brikke i vårt rekrutteringsarbeid. En av dine oppgaver som tillitsvalgt er derfor å snakke med ansatte på din arbeidsplass som ikke er organisert, forklare hvorfor de bør være organisert[link] og hjelpe dem til å bli medlem. Samtidig må du huske at det er minst like viktig å beholde de som allerede er medlem.

Et viktig punkt er din mulighet som tillitsvalgt til å møte alle nyansatte og informere dem om klubben og Fellesforbundet. Arbeidsgiver skal legge til rette slik at du får anledning til å møte hver enkelt nyansatt dersom den nyansatte ønsker det. Hvis det er et introduksjonsprogram på arbeidsplassen din, så prøv å bli en del av det. Dette er en viktig rekrutteringsarena og en god måte å vise at klubben og Fellesforbundet er viktig på bedriften.

Argumentliste: Hvorfor være medlem?