Hopp til hovedinnhold

Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier tariffoppgjøret 2022

Det er enighet i forhandlingene på Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier.

FF-Papir, print-dekor, pakkerier, trykkerier-RGB.png

Enighet på Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerierer

Det ble enighet mellom Fellesforbundet og Mediebedriftene fredag kveld.

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med ønske om at tariffavtalen skulle bli et enda bedre verktøy for å sikre gode og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold for medlemmene i bransjen.

– Vi har fått et bra økonomisk resultat på avis, avistrykkerier og pakkerier. Resultatet er i tråd med frontfaget og vi er særlig godt fornøyd med profilen som gir best uttelling til de lavest lønnte, sier forhandlingsleder Niels Killi.

Avisbransjen er en stor og viktig samfunnsaktør som er i stadig endring og omorganisering, og rekruttering er veldig viktig for bransjen.

– Både vi og arbeidsgiverne er opptatt av rekruttering til bransjen og kompetanseutvikling. Her skal vi sammen gjøre et arbeid i tiden fremover, avslutter Killi.

Noen nøkkeltall:

 • Generelt tillegg 
  650 kroner pr. måned (kr. 4/time)
 • Nye minstesatser, per måned
  Lønn faglært kr. 37 276
  Lønn ikke faglært mv kr. 34 710
 • Justerte skiftsatser
  Økes med 2.7% med virkning fra 1.4.2022
 • Kompetansehevende tiltak
  Arbeidstaker gis anledning til å gjennomføre kompetansehevende tiltak inntil 7.5 timers varighet pr. år. betalt med lønn.
 • Justeringstillegg
  Det avsettes 2 500 kroner per årsverk for arbeidstakere omfattet av overenskomsten som et justeringstillegg til lokal fordeling. Tillegget gis med virkning fra 1. april 2022. Hvis partene ikke blir enige om anvendelsen av midlene fordeles summen likt på fast månedslønn.

  Se uravstemningsresultatet her.


Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon. Fra venstre: Rune Setsaas, Niels Killi (forhandlingsleder), Roger Sandø,
Morten Rygh og Emil Aftret.