Hopp til hovedinnhold

Overenskomst for Miljøvirksomheter (MEF) tariffoppgjøret 2024

Det ble enighet mellom Fellesforbundet og MEF på Overenskomst for Miljøvirksomheter tirsdag 16. april.


Fellesforbundet enig med MEF om ny avtale

Mandag leverte Fellesforbundets sine krav til arbeidsgiverforeningen MEF, og tirsdag kveld er partene enig om en ny avtale på miljøvirksomheter.

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om økt kjøpekraft for medlemmene, og forhandlingsansvarlig Mohammed Malik er godt fornøyd med resultatet fra årets lønnsoppgjør.

– Dette sikrer Fellesforbundets medlemmer et godt lønnsløft som vil styrke kjøpekraften til alle i bransjen, sier Malik.

Nøkkeltall fra forhandlingene:

  • Generelt tillegg/minstelønn økes med 10,50 kr/timen
  • Fagbrevtillegg økes til 16 kr/timen
  • Kompetansetillegg økes til 7,50 kr/timen

Andre nøkkelpunkter fra forhandlingene:

  • Økt diett- og matpengesatser
  • Økt reisegodtgjørelse
  • Minstetid ved tilkalling
  • Fått på plass tekst om kompetansereform
  • Utvalgsarbeid – knyttet til velferdspermisjoner
  • Spesifisering for tillegg av ubekvem arbeidstid og dagarbeid på helligdager

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsdelegasjonen

– Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene på Miljøvirksomheter. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har enstemmig anbefalt å stemme ja til forslaget. Vi håper alle medlemmer setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen 14. mai, sier Malik.

  • Se enighetsprotokoll fra forhandlingene lenger ned i saken.


Dette er Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon:
Ole Einar Adamsrød - Fellesforbundet 
Mohammed Malik - Fellesforbundet 
Asle Hauan - Nordren AS 
Bjørn Egil Vatne - Norva24 Vest AS 
Vidar Isaksen - SAR AS 
Gard Westgaard - Ragn Sells AS 
Finn Harald Martiniussen - Østbø AS