Hopp til hovedinnhold

Enighet på naturbruksoverenskomsten

Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke har kommet til enighet i forhandlingene på Overenskomsten for naturbruk. Resultatet sikrer medlemmene økt kjøpekraft.

Naturbruk, forhandlingsdelegasjon.jpg

Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon. Fra venstre: Endre Lie (forhandlingsleder), Ivar Nordhaug, Jørn Harald Sørli og Håkon W. Gillerhaugen. 

Mandag 3. juni klokken 10 møttes Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke for å utveksle krav og starte forhandlingene på Overenskomsten for naturbruk. 

Avtalen gjelder for ansatte innen produksjon og tjenesteyting ved bedrifter innen naturbruk, skogbruk, jordbruk og planteproduksjon.  

Sikrer økt kjøpekraft til alle i bransjen

Etter 7, 5 timer med forhandlinger var partene mandag ettermiddag enige om en ny avtale på naturbruksoverenskomsten.

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med økt kjøpekraft som hovedkrav, og hadde fått klar beskjed fra medlemmene om at de forventet en merkbar lønnsøkning i årets lønnsoppgjør. Forhandlingsleder Endre Lie er derfor svært fornøyd med å ha kommet til enighet med motparten om et godt resultat som styrker medlemmenes kjøpekraft. 

– Medlemmene våre har vært tydelige på at de forventer økt kjøpekraft, etter flere år med reallønnsnedgang. Vi er derfor godt fornøyde med resultatet som sikrer en vesentlig økning av tilleggene og satsene i overenskomsten. Dette vil utgjøre en stor forskjell for alle våre medlemmer i bransjen, sier Lie.   

Resultatet for overenskomsten for naturbruk er i tråd med rammen fra frontfaget. Partene er enige om et generelt kronetillegg på 7 kroner per time. Den nye minstelønnsatsen økes med kr 10, 50 per time. 

Nøkkeltall og andre gjennomslag

  • Generelt tillegg på kr 7. pr. time 
  • Overenskomst-tillegg på kr 3,-
  • Øking av minstelønnssatsene med kr 10,50,-
  • Øking av motorsaggodtgjørelsen med kr 6,-
  • Øking av akkordsatsene med 4,1 %
  • Øking av kjøregodtgjørelse

Se enighetsprotokoll fra forhandlingene lenger ned i saken.

Uravstemming

Resultatet skal nå til uravstemming blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 25. juni 2024.

Forhandlingsleder Endre Lie og resten av delegasjonen har enstemmig anbefalt å stemme ja til forslaget, og oppfordrer medlemmene til å avgi sin stemme ved uravstemmingen.