Hopp til hovedinnhold

Overenskomst Avis, avistrykkeri og pakkeri 2024

Enighet på overenskomst for avis, avistrykkeri og pakkeri. Uravstemning blir 14. mai.

avis.jpgNy avtale på avis, avistrykkeri og pakkeri

Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening ble onsdag kveld enig om en ny avtale for medlemmene på overenskomst for avis, avistrykkeri og pakkeri.

Etter to dager med forhandlinger er forhandlingsleder Kristin Gjestrum godt fornøyd med den nye avtalen.

– I dette oppgjøret har vi fått på plass et økonomisk resultat som gir våre medlemmer solid forbedring av kjøpekraften. Det gis et generelt tillegg på kr. 7 per time fra 1. april, sier Gjestrum.

I tillegg får alle årsverk på avtalen et justeringstillegg på 4 100 kr. til lokal fordeling.

– Dette er et viktig økonomisk resultat for medlemmene, fortsetter Gjestrum.

Fellesforbundet gikk også til forhandlingene med krav om kompetanseheving for medlemmene.

– Vi gikk til oppgjøret med ambisjoner om å få forbedret mulighetene for kompetanseheving for medlemmene. Vi har blitt enige med motparten om å arbeide for at de ordningene vi har i Grafisk Utdanningsfond skal gi mulighet til kompetanseheving uten tap av inntekt, sier forhandlingslederen.

  • Se enighetsprotokoll fra forhandlingene lenger ned i saken.

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsdelegasjonen

– Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene på avis, avistrykkeri og pakkeri. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon har enstemmig anbefalt å stemme ja til forslaget. Vi håper alle medlemmer setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen, sier Gjestrum.