Hopp til hovedinnhold

Verkstedoverenskomsten for Forsvaret tariffoppgjøret 2024

Enighet om ny avtale mellom Fellesforbundet og Forsvarsdepartementet

Tirsdag 16. april startet forhandlingene på verkstedoverenskomsten mellom Fellesforbundet og Forsvarsdepartementet, og torsdag ettermiddag ble partene enig om ny avtale. 

Forhandlingsleder Trygve Skogseide er svært godt fornøyd med de mange gjennomslagene forhandlingene ledet frem til og trekker spesielt frem økningen av ansiennitetstilleggene for medlemmene.

– Økningen av ansiennitetstilleggene på alle trinn beløper seg opp mot 12 kr. i timen. Vi fikk også gjennomslag for økning i minstelønnssatsene og øvrige satser i overenskomsten. Dette sikrer medlemmene våre et godt lønnsløft som vil styrke kjøpekraften til alle på verkstedsoverenskomsten, sier Skogseide.

Historisk godt resultat 

Fellesforbundet har i lang tid kjempet for at Forsvaret skal binde seg til å ha OVK-lærlinger ved alle Forsvarets verksteder. 

– Endelig etter snart 20 år har vi fått på plass denne viktige saken for Fellesforbundet. Nå blir det OVK-lærlinger på alle Forsvarets verksteder, sier en meget fornøyd forhandlingsleder.

Skogseide er også godt fornøyd med at de endelig har fått på plass at fagarbeiderstillingene ved landeverkstedene i Finnmark nå blir OVK stillinger.

Nøkkeltall

  • generelt tillegg til alle på 7 kroner pr. time med virkning fra 1. april 2024
  • generelt tillegg til alle på 2 kroner pr. time med virkning fra 1. juli 2024
  • Ny minstelønn for fagarbeidere: 211,79 kroner pr. time

Andre punkter fra forhandlingene

  • Flere betalte hjemreiser ved tjenesteoppdrag
  • Krav om fasiliteter ved oppdrag utenfor verkstedene og økt tillegg og vern ved tungt arbeid.
  • Risikotillegg for arbeid med montering og demontering av battericeller i ubåt.

Se alle resultatene fra forhandlingene nederst i saken. 

Resultatet er enstemmig anbefalt av forhandlingsdelegasjonen

– Resultatet skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. Fellesforbundets forhandlingsutvalg anbefaler å stemme ja til forslaget. Vi håper at medlemmene setter seg nøye inn i resultatet og avgir sin stemme ved uravstemningen 14. mai, sier Skogseide.