Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Høy deltakelse og stort ja-flertall

Medlemmene har nå kastet sin dom over de første resultatene fra lønnsoppgjøret. Svaret er et rungende ja.

Forhandlingsdelegasjonene til Fellesforbundet og Norsk industri.
Ni av ni overenskomster har fått medlemmenes tilslutning i uravstemningen. Foto: John Trygve Tollefsen

I Fellesforbundet er det medlemmene som har siste ordet i tariffoppgjøret. Hele ni overenskomster har nå hatt uravstemning blant medlemmene. På alle ni ble det store ja-flertall.

Følgende overenskomster har vært stemt over og fått tilslutning av medlemmene:

Se resultatene under

 

Fornøyde medlemmer

Forbundssekretær Knut Øygard sier det er både høy deltakelse og store ja-andeler. 7 av 10 medlemmer har deltatt i uravstemningen, ja-andelen er over 75 prosent på de fleste overenskomstene.

– Dette viser at medlemmene både er fornøyd med resultatet, og har vært ivrige etter å ha fått sagt sin mening også i en koronatid, sier Øygard.

Medlemmene har sluttet opp om endringene i overenskomstene. I frontfaget er det spesielt en ting mange trekker frem:

– På industrioverenskomsten har vi fått spesielt positive tilbakemeldinger på avtalen om å sikre at nye grupper også kan bli ivaretatt av overenskomsten. 

 

Takke for deltakelsen

Forbundssekretæren takker alle som har bidratt til den høye deltakelsen i avstemningen. 

– Det har vært stor oppslutning om infromasjonskonferansene ute i landet. Vi sender en stor takk til alle som har stilt opp for å sørge for at medlemmene har fått sagt sitt om oppgjøret, sier Knut Øygard.

Fellesforbundet har med dette feid all tvil av banen. Selv i koronasituasjonen har det vært mulig å gjennomføre et normalt lønnsoppgjør.

– Dette viser at vi er en organisasjon som evner å gjennomføre et lønnsoppgjør også i helt spesielle krisesituasjoner.

Oppslutning og resultat:

Overenskomst Ja Nei
Industrioverenskomsten - Frontfaget 77,5% 20,1%
Fellesoverenskomsten for byggfag 81,5% 14,8%
Fellesoverenskomsten for treforedlingsind. 84,7% 15,1%
Overenskomsten for byggeindustrien 76,1% 22,2%
Biloverenskomsten 82,9% 13,7%
Grossistoverenskomsten Virke 69,5% 28,5%
VTA-Overenskomsten 92,6% 2,6%
Speditøroverenskomsten 60,6% 22,5%
Havne- og terminaloverenskomsten 85,7% 12,9%

 

Last ned PDF under for mer informasjon.