Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Korona-innspill fra Fellesforbundet

Fellesforbundet har gitt en rekke innspill til tiltak for å bedre situasjonen for ansatte og næringsliv i forbindelse med koronakrisen. Her finner du en oversikt over disse.

Løvestatue utenfor Stortingsbygningen
Foto: John Trygve Tollefsen

Allerede før regjeringen lanserte de første økonomiske tiltakene, har forbundet på ulike måter bidratt med innspill. Disse har gått både til regjeringen, ulike departementer og til stortinget.

Forbundet har både kommet med egne innspill, og vi har utarbeidet forslag til tiltak sammen med andre. I særlig stor grad har vi samarbeidet med LO og landsforeninger i NHO.

Denne jobben gjøres for å ivareta medlemmene i Fellesforbundet, forklarer forbundsleder Jørn Eggum.

– Over 160 000 medlemmer i Fellesforbundet har valgt fellesskap heller enn å stå alene i arbeidslivet. Det er når det stormer som verst at dette fellesskapet gjør sin viktigste jobb, både i arbeidsliv og politikk, sier han.

Utover dette har Fellesforbundet i disse ukene også gitt råd og svart på en rekke spørsmål til de samme myndighetene om hvordan situasjonen rammer våre medlemmer og bransjer.

Innspill fra Fellesforbundet