Hopp til hovedinnhold

Nye tariffavtaler i august

I august fikk 16 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet. Se oversikten over hvilke bedrifter som har fått tariffavtale her.

Med tariffavtale i bedriften står de ansatte sterkere sammen med bedre lønns- og arbeidsvilkår og ordnede forhold.

Hver eneste måned er det flere bedrifter som blir organisert takket være innsatsen til medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet.

I august fikk 16 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet, blant annet MB Rørindustri AS, Steel Tech AS, Byggteam Harstad AS, Dromedar Kaffebar AS avd 7 og Autoskade Elverum AS.

Hva er en tariffavtale?

Tariffavtalene er et viktig middel i kampen for et seriøst arbeidsliv med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. 

– Det er en stor dag når vi tegner nye tariffavtaler. Arbeidsfolk som står i lag for bedre vilkår og et bedre arbeidsliv er det fineste og viktigste vi har, fastslår forbundsleder Jørn Eggum.

Fellesforbundet gratulerer alle medlemmene og bedriftene som nå kan glede seg over nye tariffavtaler.

Sikrer bedre lønns- og arbeidsvilkår

Med tariffavtale i bedriften har de ansatte rett på avtalefestet lønn, fem uker ferie, AFP-rettigheter og rett til overtidsbetalt. I tillegg sikres de ansatte innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

Hvordan får vi tariffavtale i bedriften?

En av fordelene med en tariffavtale er at man slipper å diskutere med arbeidsgiver hele tiden om hva vilkårene skal være - man ser bare etter hva som står i avtalen.

I tillegg til at tariffavtalen sikrer de ansatte bedre arbeids- og lønnsvilkår, har de som er organisert i Fellesforbundet og har tariffavtale, også rett til å forhandle om bedre betingelser enn det som står i avtalen.

Bedrift Overenskomst
Helgeland Proffsenter AS Biloverenskomsten
Kran & Utstyrskontroll AS Industrioverenskomsten VO
MB Rørindustri AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Fronta AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Stillasgruppen AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Steel Tech AS Industrioverenskomsten VO
Byggteam Harstad AS Fellesoverenskomsten for byggfag
G C Rieber Salt AS avd Bergen Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten
Norse Atlantic Airways AS Flyoverenskomsten
Hydroscand AS avd Skien Industrioverenskomsten VO - Virke
Dromedar Kaffebar AS - Dromedar Kaffebar avd 7 Bakke Bru Landsoverenskomsten for Hotell- og Restaurantvirk
Seacabin Norway AS Industrioverenskomsten VO
Autoskade Elverum AS Biloverenskomsten
Maler'n Egersund AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Molde Flyservice AS Oljeavtalen Virke
Hydroscand AS avd Porsgrunn Industrioverenskomsten VO - Virke