Hopp til hovedinnhold

Nye tariffavtaler i juli

I juli fikk hele 20 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet. Se oversikten over hvilke bedrifter som har fått tariffavtale her.

Med tariffavtale i bedriften står de ansatte sterkere sammen med bedre lønns- og arbeidsvilkår og ordnede forhold.

Hver eneste måned er det flere bedrifter som blir organisert takket være innsatsen til medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet.

I juli fikk 20 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet, blant annet Svela Bygg AS, Wellconnection Wepco AS, Svenns Transport AS, Snowhotel Kirkenes AS og Peppes Pizza AS avd Danmarkskrysset.

Hva er en tariffavtale?

Tariffavtalene er et viktig middel i kampen for et seriøst arbeidsliv med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. 

– Det er en stor dag når vi tegner nye tariffavtaler. Arbeidsfolk som står i lag for bedre vilkår og et bedre arbeidsliv er det fineste og viktigste vi har, fastslår forbundsleder Jørn Eggum.

Fellesforbundet gratulerer alle medlemmene og bedriftene som nå kan glede seg over nye tariffavtaler.

Sikrer bedre lønns- og arbeidsvilkår

Med tariffavtale i bedriften har de ansatte rett på avtalefestet lønn, fem uker ferie, AFP-rettigheter og rett til overtidsbetalt. I tillegg sikres de ansatte innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

Hvordan får vi tariffavtale i bedriften?

En av fordelene med en tariffavtale er at man slipper å diskutere med arbeidsgiver hele tiden om hva vilkårene skal være - man ser bare etter hva som står i avtalen.

I tillegg til at tariffavtalen sikrer de ansatte bedre arbeids- og lønnsvilkår, har de som er organisert i Fellesforbundet og har tariffavtale, også rett til å forhandle om bedre betingelser enn det som står i avtalen.

Bedrift Overenskomst
Svela Bygg AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Byggmester Lerheim Taksering AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Wellconnection Wepco AS Industrioverenskomsten VO
Maler Anderssen AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Nekton Settefisk AS Sagafisk Havbruksoverenskomsten
Boreal Travel AS Avd Hertz Lakselv Overenskomsten for bilutleie (NHO)
Cramo AS Alnabru Fellesoverenskomsten for byggfag
Storm Cranes AS Industrioverenskomsten VO
RK Rør Anlegg AS Byggfagsavtalen - Virke
Svenns Transport AS Godsavtalen NLF
Søa Eiendom AS Fellesoverenskomsten for byggfag
SN Stålbygg AS Industrioverenskomsten VO - Virke
4Service Landanlegg AS 3180 Camp Rugtvedt Kantine Riksavtalen
Jern og Metallomsetning AS Industrioverenskomsten VO
Windco AS Industrioverenskomsten VO
Snowhotel Kirkenes AS Riksavtalen
Ode AS - Ode avd Bremanger Havbruksoverenskomsten
Peppes Pizza AS avd 815 Danmarkskrysset Riksavtalen
Ability FM Øst AS AV Elvebakken Vgs Riksavtalen
Silseth Sten AS Avd Kristiansand Steinindustrioverenskomsten