Hopp til hovedinnhold

Nye tariffavtaler i juni

I juni fikk hele 42 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet. Se oversikten over hvilke bedrifter som har fått tariffavtale her.

Med tariffavtale i bedriften står de ansatte sterkere sammen med bedre lønns- og arbeidsvilkår og ordnede forhold.

Hver eneste måned er det flere bedrifter som blir organisert takket være innsatsen til medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet.

I juni fikk 42 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet, blant annet Hoseth Technology AS, Åsen & Øvrelid AS, Byggmester Sagen AS, Ringerike Septikservice AS og Landskapsentreprenørene AS avd Kristiansand.

Hva er en tariffavtale?

Tariffavtalene er et viktig middel i kampen for et seriøst arbeidsliv med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. 

– Det er en stor dag når vi tegner nye tariffavtaler. Arbeidsfolk som står i lag for bedre vilkår og et bedre arbeidsliv er det fineste og viktigste vi har, fastslår forbundsleder Jørn Eggum.

Fellesforbundet gratulerer alle medlemmene og bedriftene som nå kan glede seg over nye tariffavtaler.

Sikrer bedre lønns- og arbeidsvilkår

Med tariffavtale i bedriften har de ansatte rett på avtalefestet lønn, fem uker ferie, AFP-rettigheter og rett til overtidsbetalt. I tillegg sikres de ansatte innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

Hvordan får vi tariffavtale i bedriften?

En av fordelene med en tariffavtale er at man slipper å diskutere med arbeidsgiver hele tiden om hva vilkårene skal være - man ser bare etter hva som står i avtalen.

I tillegg til at tariffavtalen sikrer de ansatte bedre arbeids- og lønnsvilkår, har de som er organisert i Fellesforbundet og har tariffavtale, også rett til å forhandle om bedre betingelser enn det som står i avtalen.

Bedrift Overenskomst
Radon & Miljø AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Solgårds Auto AS Biloverenskomsten
Inn AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Ritro AS Salg Motorkjøretøy Båter Steinkjer Biloverenskomsten
Hoseth Technology AS Industrioverenskomsten - VO
Fron Bygg AS avd Lillehammer Fellesoverenskomsten for byggfag
Fron Bygg AS avd Vinstra Fellesoverenskomsten for byggfag
Åsen & Øvrelid AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Thor Steinar Byggtjenester AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Byggmester Sagen AS Fellesoverenskomsten for byggfag
KB Stålindustri AS Industrioverenskomsten VO
Havlandet RAS Pilot AS Havbruksoverenskomsten
Espresso House Norge AS avd Trondheim Torg 832 Landsoverenskomsten for Hotell- og Restaurantvirksomhet
Bilbyen Skadesenter Finnsnes AS Biloverenskomsten
Helgeland Bilskade Biloverenskomsten
4Service Landanlegg AS 3300 Camp Odda Kantine Riksavtalen
Compass Group Norge AS avd 5381 Brann Stadion Riksavtalen
Fagernes Verkstedsenter AS Biloverenskomsten
Espresso House Norge AS Avd Ullevål Stadion 869 Landsoverenskomsten for Hotell- og Restaurantvirk
Teknisk Bureau Leknes AS Biloverenskomsten
Mestergruppen Byggevare AS Avd Elnesvågen Overenskomsten for byggeindustrien
Norwegian Agro Machinery AS avd Hønefoss Bilavtalen - Virke
Skriverform AS Industrioverenskomsten VO
Ringerike Septikservice AS Miljøbedrifter i Norge
Smarthotel Bodø AS Riksavtalen
Grøtting Olje AS Godsavtalen NLF
Mestergruppen Byggevare AS avd Vestnes Overenskomsten for byggeindustrien
ISS Facility Services AS avd 460261 SSB Kongsvinger Riksavtalen
Ottem Transport AS Godsavtalen NLF
Byggteam Hadsel AS Fellesoverenskomsten for byggfag
ISS Facility Services AS avd 421579 Vågen Vgs Riksavtalen
ISS Facility Services AS avd 421611 Statsbygg Stavanger Riksavtalen
ISS Facility Services AS avd 460097 Luramyr Eiendomsdrift Riksavtalen
Grieg Logistics AS avd Tønsberg Oljeavtalen
GK Norge AS avd Alta GKI Fellesoverenskomsten for byggfag
Lesja Innkjøpslag AS Avd Godstransport Ringebu Transportselskaper i Norge NHO
Tertnes Gruppen AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Medarbeiderne AS Transportselskaper I Norge Virke
Stensbygg AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Landskapsentreprenørene AS avd Kristiansand Fellesoverenskomsten for byggfag
Mestergruppen Byggevare AS avd Molde Overenskomsten for byggeindustrien
Gigante Salmon Rødøy AS Havbruksoverenskomsten