Hopp til hovedinnhold

Nye tariffavtaler i mars

I mars fikk hele 22 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet. Se oversikten over hvilke bedrifter som har fått tariffavtale her.

Med tariffavtale i bedriften står de ansatte sterkere sammen med bedre lønns- og arbeidsvilkår og ordnede forhold.

Hver eneste måned er det flere bedrifter som blir organisert takket være innsatsen til medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet.

I mars fikk 22 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet, blant annet Namdal Betong & Plast AS, Chriger AS, BK Dekorima AS og Lifa Håndtverk AS. 

Hva er en tariffavtale?

Tariffavtalene er et viktig middel i kampen for et seriøst arbeidsliv med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Fellesforbundet gratulerer alle medlemmene og bedriftene som nå kan glede seg over nye tariffavtaler!

– Det er en stor dag når vi tegner nye tariffavtaler. Arbeidsfolk som står i lag for bedre vilkår og et bedre arbeidsliv er det fineste og viktigste vi har, fastslår forbundsleder Jørn Eggum.

Sikrer bedre lønns- og arbeidsvilkår

Med tariffavtale i bedriften har de ansatte rett på avtalefestet lønn, fem uker ferie, AFP-rettigheter og rett til overtidsbetalt. I tillegg sikres de ansatte innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

Hvordan får vi tariffavtale i bedriften?

En av fordelene med en tariffavtale er at man slipper å diskutere med arbeidsgiver hele tiden om hva vilkårene skal være - man ser bare etter hva som står i avtalen.

I tillegg til at tariffavtalen sikrer de ansatte bedre arbeids- og lønnsvilkår, har de som er organisert i Fellesforbundet og har tariffavtale, også rett til å forhandle om bedre betingelser enn det som står i avtalen.

Bedrift Overenskomst
Namdal Betong & Plast AS Overenskomsten for byggeindustrien
Chriger AS Industrioverenskomsten VO
Modulservice AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Salthammer Tresfjord AS Industrioverenskomsten VO
HSH Entreprenør Arendal AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Amka Holding AS McDonald's Kvadrat avd 47 Riksavtalen
BK Dekorima AS Industrioverenskomsten VO
Signe Louise Berthelsen Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringen
Vuku Bilsenter AS Biloverenskomsten
Trøndersmolt AS avd Sunnskjør Havbruksoverenskomsten
Lifa Håndtverk AS Byggfagsavtalen Virke
Printfarm AS Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter
Espresso House Norge AS avd City Lade 833 Landsoverenskomst for Hotell- og Restaurantvirksomheter
PostNord AS avd Haugesund Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten
Proserv Norge AS Avd Stavanger Industrioverenskomsten VO
Murmester Tor Trygve Pedersen Fellesoverenskomsten for byggfag
Amedia Pakke- og Logistikktjenester AS Avd Biri Overenskomst for aviser, avistrykkerier og pakkeri
ISS Facility Services AS Avd 417503 If Skadeforsikring Mr Riksavtalen
Bygginnredning Finnmark AS Glassoverenskomsten
Compass Group Norge AS Norsea Riksavtalen
ISS Facility Services AS Avd 460081 Gassco AS Riksavtalen
Ramirent AS Avd Bodø Fellesoverenskomsten for byggfag