Hopp til hovedinnhold

Nye tariffavtaler i november

I november fikk hele 19 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet. Se oversikten over hvilke bedrifter som har fått tariffavtale her.

Med tariffavtale i bedriften står de ansatte sterkere sammen med bedre lønns- og arbeidsvilkår og ordnede forhold.

Hver eneste måned er det flere bedrifter som blir organisert takket være innsatsen til medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet.

I november fikk 19 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet, blant annet Petxl Wholesale AS, Allsidig Snekkertjeneste AS, Kraemer Maritime AS avd Stavanger og Veksthuset Personal AS avd Trondheim. 

Hva er en tariffavtale?

Tariffavtalene er et viktig middel i kampen for et seriøst arbeidsliv med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. 

– Det er en stor dag når vi tegner nye tariffavtaler. Arbeidsfolk som står i lag for bedre vilkår og et bedre arbeidsliv er det fineste og viktigste vi har, fastslår forbundsleder Jørn Eggum.

Fellesforbundet gratulerer alle medlemmene og bedriftene som nå kan glede seg over nye tariffavtaler.

Sikrer bedre lønns- og arbeidsvilkår

Med tariffavtale i bedriften har de ansatte rett på avtalefestet lønn, fem uker ferie, AFP-rettigheter og rett til overtidsbetalt. I tillegg sikres de ansatte innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

Hvordan får vi tariffavtale i bedriften?

En av fordelene med en tariffavtale er at man slipper å diskutere med arbeidsgiver hele tiden om hva vilkårene skal være - man ser bare etter hva som står i avtalen.

I tillegg til at tariffavtalen sikrer de ansatte bedre arbeids- og lønnsvilkår, har de som er organisert i Fellesforbundet og har tariffavtale, også rett til å forhandle om bedre betingelser enn det som står i avtalen.

Bedrift Overenskomst
Petxl Wholesale AS Grossistoverenskomsten - Virke 
Allsidig Snekkertjeneste AS Fellesoverenskomsten for byggfag
E.A. Smith AS avd Smith Stål Vest Stavanger Prod Industrioverenskomsten VO
Modulvegger Bergen AS Fellesoverenskomsten for byggfag
ABC Pussteknikk AS Fellesoverenskomsten for byggfag
SBM AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Scan Tank Auto AS Biloverenskomsten
Porsche Center Porsgrunn AS Biloverenskomsten
4Service Facility AS 4080 Ole Deviks vei Kantine Riksavtalen
Ability FM Vest AS avd Bergen Engines Riksavtalen
Kraemer Maritime AS avd Stavanger Grossistoverenskomsten (Virke)
Toma Facility Norge AS Avd Lillestrøm Riksavtalen
Sodexo AS 28800 Dronning Mauds gate 3 Riksavtalen
Servicegrossisten Nord AS Grossistavtalen (NHO)
Bilbyen Bilpleie Bergen AS Biloverenskomsten
BestDrive Norway AS Avd Kokstad 5668 Bilavtalen - Virke
Dronningen AS Riksavtalen
Veksthuset Personal AS avd Trondheim Industrioverenskomsten VO
Vianor AS Avd Hokksund Biloverenskomsten