Hopp til hovedinnhold

Nye tariffavtaler i oktober

I oktober fikk hele 47 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet. Se oversikten over hvilke bedrifter som har fått tariffavtale her.

Med tariffavtale i bedriften står de ansatte sterkere sammen med bedre lønns- og arbeidsvilkår og ordnede forhold.

Hver eneste måned er det flere bedrifter som blir organisert takket være innsatsen til medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet.

I oktober fikk hele 47 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet, blant annet Riviera Hotelldrift AS, Kaffebrenneriet AS avd Ullevålsveien, Scandic Hotels AS - Sjølyst og Byggmester Kjølstad AS. 

Hva er en tariffavtale?

Tariffavtalene er et viktig middel i kampen for et seriøst arbeidsliv med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. 

– Det er en stor dag når vi tegner nye tariffavtaler. Arbeidsfolk som står i lag for bedre vilkår og et bedre arbeidsliv er det fineste og viktigste vi har, fastslår forbundsleder Jørn Eggum.

Fellesforbundet gratulerer alle medlemmene og bedriftene som nå kan glede seg over nye tariffavtaler.

Sikrer bedre lønns- og arbeidsvilkår

Med tariffavtale i bedriften har de ansatte rett på avtalefestet lønn, fem uker ferie, AFP-rettigheter og rett til overtidsbetalt. I tillegg sikres de ansatte innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

Hvordan får vi tariffavtale i bedriften?

En av fordelene med en tariffavtale er at man slipper å diskutere med arbeidsgiver hele tiden om hva vilkårene skal være - man ser bare etter hva som står i avtalen.

I tillegg til at tariffavtalen sikrer de ansatte bedre arbeids- og lønnsvilkår, har de som er organisert i Fellesforbundet og har tariffavtale, også rett til å forhandle om bedre betingelser enn det som står i avtalen.

Bedrift Overenskomst
Toyota Sogn AS avd Verksted Biloverenskomsten
Toma Facility Norge AS avd 185102 Hoffsveien 4 Riksavtalen
Toma Facility Norge AS Avd 995701 Sandviksveien 26 Riksavtalen
Riviera Hotelldrift AS Riksavtalen
Stena Recycling AS avd Kristiansund Industrioverenskomsten VO
Nordtro AFT AS AIB overenskomsten
Coor Cleaning Catering and Poroperty avd Kantine Postnord Alfaset Riksavtalen
All10 Entreprenør AS avd Stavanger Fellesoverenskomsten for byggfag
Norcod AS avd Frosvika Havbruksoverenskomsten
4Service Facility AS 4400 Ahlsell Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 8350 Østensjøveien 27 Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS Eir 7010 Lundin Energy Riksavtalen
4Service Facility AS 7520 Lakkegata 23 Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 8340 Parallell Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 8370 Karvesvingen 7 Riksavtalen
4Service Facility AS 8380 Karvesvingen 1 Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 8330 Telegrafen Kantine Riksavtalen
Ability FM Øst AS avd NLA Høgskolen Riksavtalen
Insider FS AS Kantine Politiets Sikkerhetstjeneste Riksavtalen
4Service Landanlegg AS 3380 Camp Gullesfjord Kantine Riksavtalen
4Service Landanlegg AS 3370 Camp Årbogen Kantine Riksavtalen
4Service Landanlegg AS 3960 Camp Kvithammar-Åsen Kantine Riksavtalen
4Service Landanlegg AS 3360 Camp Fiskefjorden Riksavtalen
Safeclean AS avd Tananger Industrioverenskomsten VO
Kaffebrenneriet AS avd Ullevålsveien Landsoverenskomsten for Hotell--og Restaurantvirksomheter
Klaro Renseanlegg Norge AS Industrioverenskomsten VO - Virke
Pretre AS Pretre Kvernaland Overenskomst for byggeindustrien
4Service Facility AS avd 8015 Spaghetteria Riksavtalen
Toma Facility Norge AS Avd 946804 Kongshavnveien 32 Riksavtalen
4Service Facility AS 7019 Norsk Regnesentral Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 7081 Vf Berggård Amundsen Riksavtalen
4Service Facility AS 7078 Oslobygg Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 7013 Oslo Tinghus Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 7430 VF K35 Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 8090 Strandveien 18 Kantine Riksavtalen
Insider Facility Solutions AS Kantine Elektroskandia Norge AS Riksavtalen
Kalland Glass og Tre AS Byggfagsavtalen
ISS Serveringspartner AS Avd 496006 LNS E6 Kvænangsfjellet Riksavtalen
Faun Norge AS Biloverenskomsten
Ølen Betong AS Avd Hålogaland Overenskomsten for byggeindustrien
Molde Zink AS Industrioverenskomsten VO
Scandic Hotels AS - Scandic Hotel Sjølyst Riksavtalen
Lofot Betong AS Overenskomsten for byggeindustrien
Byggmester Kjølstad AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Gulv- & Malerservice Fosen AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Energima Molde AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Veggsystemer AS Fellesoverenskomsten for byggfag