Hopp til hovedinnhold

Nye tariffavtaler i september

I september fikk hele 38 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet. Se oversikten over hvilke bedrifter som har fått tariffavtale her.

Med tariffavtale i bedriften står de ansatte sterkere sammen med bedre lønns- og arbeidsvilkår og ordnede forhold.

Hver eneste måned er det flere bedrifter som blir organisert takket være innsatsen til medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet.

I september fikk hele 38 nye bedrifter tariffavtale med Fellesforbundet, blant annet Villa Vest AS (kjent som Villa Paradiso på Frogner), G.T Nordics AS, Podlen Verkstad AS, Sateba Steel AS og Bilbyen Bilpleie Haugesund AS. 

Hva er en tariffavtale?

Tariffavtalene er et viktig middel i kampen for et seriøst arbeidsliv med rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. 

– Det er en stor dag når vi tegner nye tariffavtaler. Arbeidsfolk som står i lag for bedre vilkår og et bedre arbeidsliv er det fineste og viktigste vi har, fastslår forbundsleder Jørn Eggum.

Fellesforbundet gratulerer alle medlemmene og bedriftene som nå kan glede seg over nye tariffavtaler.

Sikrer bedre lønns- og arbeidsvilkår

Med tariffavtale i bedriften har de ansatte rett på avtalefestet lønn, fem uker ferie, AFP-rettigheter og rett til overtidsbetalt. I tillegg sikres de ansatte innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

Hvordan får vi tariffavtale i bedriften?

En av fordelene med en tariffavtale er at man slipper å diskutere med arbeidsgiver hele tiden om hva vilkårene skal være - man ser bare etter hva som står i avtalen.

I tillegg til at tariffavtalen sikrer de ansatte bedre arbeids- og lønnsvilkår, har de som er organisert i Fellesforbundet og har tariffavtale, også rett til å forhandle om bedre betingelser enn det som står i avtalen.

Bedrift Overenskomst
Villa Vest AS Riksavtalen
Firesafe AS avd Entreprenør Haugesund Fellesoverenskomsten for byggfag
Moment Betong AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Nær Trans AS Transportselskaper i Norge NHO
Odda Coating Technology AS Industrioverenskomsten VO
G.T Nordics AS Industrioverenskomsten VO
Lineage Larvik AS Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten
Auto Consult AS Biloverenskomsten
Podlen Verkstad AS VTA-overenskomsten
Røhneselmer AS avd Hønefoss Biloverenskomsten
Sateba Steel AS Overenskomsten for byggeindustrien
Industrigulvspesialisten AS Fellesoverenskomsten for byggfag
4Service Facility AS 7095 UDI Valle View Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 7890 Skabos Vei 4 Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 7046 Sommerrogata 13-15 Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 7054 Portalbygget Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 8110 Karvesvingen 5C Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 7930 Drammensveien 123 Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 4710 Brynsengveien 5 Kantine Riksavtalen
Jærentreprenør Anlegg AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Bilbyen Bilpleie Haugesund AS Biloverenskomsten
Sjøtroll Havbruk AS avd Bekkjarvik Havbruksoverenskomsten
4Service Facility AS 7550 Handelsbygningen Katine Riksavtalen
4Service Facility AS 8030 Schweigaardsgt 33 Kantine Riksavtalen
KM Bygg Entreprenør AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Effee Induction AS avd Kjørsvikbugen Industrioverenskomsten VO
Taxisentralen i Bergen AS (Buss) Bussbransjeavtalen NHO
Tellus Heistad AS Bilavtalen -Virke
Elementsør AS Overenskomsten for byggeindustrien
Myrer VVS AS Fellesoverenskomsten for byggfag
Ringerike Septikservice AS avd Hadeland Miljøbedrifter i Norge
Ringerike Septikservice AS avd Drammen Miljøbedrifter i Norge
ØGT AS Overenskomst for miljøvirksomheter
4Service Facility AS 7610 VF Haugen Gruppen Kantine Riksavtalen
4Service Facility AS 7014 Stromsveien Kantine Riksavtalen
Scansense AS Industrioverenskomsten VO
Flo-Code AS Industrioverenskomsten VO - Virke
Bilbyen Skadesenter Vadsø AS Biloverenskomsten