Hopp til hovedinnhold

Biloverenskomsten tariffoppgjøret 2022

Enighet på Biloverenskomsten.

FF-Bilteknikere bilmekanikere-RGB.png

Etter to dager med konstruktive forhandlinger kom Norges Bilbransjeforbund (NBF) og Fellesforbundet frem til enighet om en ny Biloverenskomst for perioden 2022-2024.

– Forhandlingene var svært krevende, men partene jobbet konstruktivt med de ulike temaene fra kravdokumentene. Resultatet er enstemmig anbefalt av Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon, sier forhandlingsleder og Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.

Noen nøkkeltall:

  • Generelt tillegg til alle på 4 kroner timen fra 1. mai i år.
  • Minstelønnssatsene i § 3 øker med 6 prosent.
  • Skifttilleggene og UB tilleggene økes også med 6 prosent fra 1. mai i år.
  • Smusstilleggene i avtalen har gått opp med 70 øre.
  • Ny sats for fagarbeidere med ett års praksis økes med 11,50 kroner timen, og blir dermed 207 kroner timen fra 1. mai.

Det er også enighet om et partsarbeid med mål om å implementere del B av Hovedavtalen innen 1. mai 2024. Vi fikk også inn alle ulike resultater fremforhandlet i frontfaget, samt økning i tariffavtalens matpengesats.

Forhandlingsdelegasjonen er fornøyd med at det ble en fremforhandlet løsning også i dette oppgjøret, samt at vi fikk løsninger på hoveddelen av våre opprinnelig krav i forhandlingene.

Se uravstemningsresultatet her.