Medlemsfordeler

Som organisert i Fellesforbundet har du mange fordeler. Tabellen under viser hvilke rettigheter organiserte har sammenliknet med uorganiserte. I tillegg får du gode forsikringer og andre gode medlemsfordeler f.eks. på leiebil, ferie/opplevelser, mobiltelefoni/bredbånd gjennom LOfavør.

Vi tilbyr også medlemskap for studenter og elever.

For det ordinære medlemskapet gjelder følgende vilkår:

 

Fordel Organisert med tariffavtale Organisert uten tariffavtale Uorganisert
Lønn Garantert, avtalefestet minstelønn. Mange avtaler gir rett til lokale forhandlinger. Ingen generell lovfestet minstelønn i Norge. Lønn fastsettes i utgangspunktet etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ingen generell lovfestet minstelønn i Norge. Lønn fastsettes i utgangspunktet etter avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
Arbeidstid 37,5 eller mindre pr. uke. Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov eller avtale om arbeidstid 40 timers uke. Bistand ved for eksempel ufrivillig deltid eller brudd på lov om arbeidstid 40 timers uke
Permisjoner Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Lønn 14 dager for far i forbindelse med fødsel/adopsjon Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Ingen lønn for far i forbindelse med fødsel/adopsjon Lovfestet fødsel, omsorgs- og utdanningspermisjon. Ingen lønn for far i forbindelse med fødsel/adopsjon
Overtid Minst 50 % og ofte 100 % tillegg 40 % tillegg 40 % tillegg
Tillegg for natt-, helg- og skiftarbeid Sikrer deg diverse tillegg som kvelds-, natt- og helgetillegg Ingen regler Ingen regler
AFP/pensjon fra 62 år Folketrygdens bestemmelser og AFP-tillegg Folketrygdens bestemmelser Folketrygdens bestemmelser
Ferie 5 uker og 12 % feriepenger 4 uker og 1 dag. 10,2 % feriepenger 4 uker og 1 dag. 10,2 % feriepenger
Oppsigelse (individuell rett) Rett til juridisk bistand/vurdering Rett til juridisk bistand/vurdering  Ingen rett til bistand
 Yrkesskade Rett til juridisk bistand/vurdering Rett til juridisk bistand/vurdering  Ingen rett til bistand

Jobber du på bedrift med tariffavtale, har du:

 • Fire dager mer ferie
 • 12 % feriepenger
 • Sentrale lønnstillegg
 • Kollektive lokale lønnsforhandlinger
 • Hjelp ved oppsigelse, permittering og omstilling
 • Tillegg ved helligdags-, helg- og nattearbeid
 • Støtte til kurs og utdanning
 • 14 dager betalt pappaperm i forbindelse med fødsel
 • AFP (Avtalefestet pensjon)
 • I tillegg mange medlemsfordeler gjennom LOfavør!

Vi hjelper deg!

 • Som medlem har du rett til rettshjelp i saker om lønns- og arbeidsvilkår etter konkret vurdering av forbundet.
 • I saker om manglende utbetalinger, oppsigelser og yrkesskader har du rett på hjelp uansett om det er tariffavtale på arbeidsplassen eller ikke.