Grafisk

Grafisk mot 2020 - seminar

Fra torsdag 17. til fredag 18. januar 2019 inviterer Grafisk Utdanningsfond tillitsvalgte og bedriftsrepresentanter til seminar på NTNU Gjøvik. For de som blir tatt ut til å delta dekkes hele konferansen av fondet. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentanter som er omfattet av Utdanningsfondet for grafisk emballasje kan få dekket seminaret gjennom dette fondet etter søknad i UGE. (Les her for nærmere informasjon om fondet)

Formålet med seminaret er å skape en møteplass for å bidra til å utvikle bedriftene og bransjene. I tillegg til tillitsvalgte og bedriftsrepresentanter vil det delta studenter og ansatte ved NTNU.

Dette er tredje år på rad seminaret gjennomføres og det har blitt svært godt mottatt av deltakerne.

Program og påmelding finnes her: https://igm.no/grafisk-mot-2020/

Det er begrenset antall plasser.

Tillitsvalgte kan henvende seg til Niels Edvard Killi for nærmere opplysninger om arrangementet.

 

Rettelse til brev om lavlønnsgarantien de grafiske overenskomster

I brev av 22. mars 2018 om lavlønnsgarantien de grafiske overenskomster har det sneket seg inn en feil.

Feilen har kommet inn i avsnittet under og det skal stå 1. januar 2018 og ikke 2017 som det står i brevet.

Gjennomsnittet skal regnes ut for hele gruppen og dersom gjennomsnittet pr. 1. januar 2018 ligger under 85%-satsen så skal alle lønninger økes med den kronesummen som fremkommer når man tar 85%-tallet og trekker fra gjennomsnittslønnen. I de gruppene der gjennomsnittet ligger lavere skal alle ha dette tillegget. Eventuelt tillegg gis fra 1. januar 2018 og etterbetaling gjøres fra samme dato.

Brevet om lavlønnsgarantien ligger her https://www.fellesforbundet.no/api/AcosImport/6158/1412967.pdf 

Støtte til Yrkesfaglig fordypning (YFF) for bedrifter som betaler inn til Grafisk Utdanningsfond (GU) og Utdanningsfondet for Grafisk Emballasje (UGE)

Grafisk Utdanningsfond og Utdanningsfondet for grafisk emballasje gir i skoleåret 2017-2018 en økonomisk støtte til bedrifter som tar inn elever på Yrkesfaglig fordypning (YFF) – praksis i bedrift.

Ordningen gjelder bedrifter som betaler inn til Grafisk Utdanningsfond (GU) som tar inn elever fra VG 1 Teknikk og industriell produksjon og VG 2 Industriteknologi til YFF for faget Grafisk produksjonsteknikk og fra VG1 og VG 2 Medieproduksjon til YFF for Mediegrafikerfaget.

Les mer om denne ordningen her

Ordningen gjelder bedrifter som betaler inn til Utdanningsfondet for Grafisk Emballasje (UGE) som tar inn elever fra VG 1 Teknikk og industriell produksjon og VG 2 Industriteknologi til YFF for faget Grafisk produksjonsteknikk.

Les mer om denne ordningen her

+++

Informasjonsmøte om faget grafisk produksjonsteknikk

Grafisk produksjonsteknikk er nå et nytt yrkesfag i videregående skole, og håpet er at det åpner for økt interesse for en karriere i grafisk bransje. Fellesforbundet, Opplæringskontoret for visuell kommunikasjon og Norsk Industri/Grafisk bransjeforening inviterer grafisk bedrifter, lærere fra de aktuelle skolene og andre opplæringskontorer til et informasjonsmøte om det nye faget.

Møtet avholdes mandag 28. august, klokken 16:00 i Næringslivets Hus, Majorstuen.
(Vi regner med at møtet kommer til å vare i ca to timer)

På agendaen står:

•           Kort introduksjon om grafisk bransje. Hvorfor nytt fag?

•           Grafisk Produksjonsteknikk – om det nye faget

•           Yrkesfaglig fordypning – en god mulighet til å teste ut aktuelle lærlinger

•           Kort informasjon om planene for å få flere lærlinger interessert i vår bransje

•           Bedriftsperspektivet – hvilke erfaringer har bedriftene med lærlinger?

-Vi har store forventninger til det nye faget. Vi vil gjøre vårt for å stimulere våre medlemmer til å sikre lærlingeplasser for ungdom som vi satse på en fremtid som Grafisk produksjonsteknikker, sier Magnus Thorkildsen, bransjesjef i Grafisk bransjeforening.

Påmelding til mth@norskindustri.no - påmeldingsfrist: snarest.

Spørsmål om møtet kan rettes til Niels Edvard Killi i Fellesforbundet/tariffavdelingen - niels.edvard.killi@fellesforbundet.no

+++

UNI Europa Grafisk - rapport om tariffavtaler i grafisk

Rapporten analyserer utviklingen av de kollektive avtalene i grafisk bransje i 2016. UNI Europa Grafisk (UNI-EG) har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemsforbundene og på bakgrunn av svarene har rapporten blitt utarbeidet. Rapporten gir et godt bilde av tarifforholdene i de landene som har svart på undersøkelsen. Rapporten er på engelsk. Les rapporten her

+++

Grafisk produksjonsteknikk godkjent som lærefag

Fra Utdanningsdirektoratet har vi i dag mottatt melding om at faget Grafisk produksjonsteknikk er godkjent som lærefag fra høsten 2017.

Direktoratet skriver følgende:

Vi viser til søknad om sammenslåing av de grafiske fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje til ett nytt lærefag, Vg3 grafisk produksjonsteknikk.

Forslaget har vært på høring, og Utdanningsdirektoratet anbefalte sammenslåingen til Kunnskapsdepartementet.

Departementet har nå skriftlig vedtatt å opprette Vg3 grafisk produksjonsteknikk som nytt lærefag fra høsten 2017. Dette er synliggjort i høringen om endringer i tilbudsstrukturen for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Læreplanen vil fastsettes snarlig.

Det nye faget er et bredt produksjonsfag for grafisk bransje som er tilpasset bransjens og lærlingenes behov og det er resultatet av en felles søknad fra Fellesforbundet og arbeidsgiverne i Norsk Industri og Mediebedriftenes Landsforening. Mange gode krefter har bidratt i arbeidet med det nye faget, ingen nevnt og ingen glemt.

+++

Landstrykkerstevne 2017 - 1.-3. september i Oslo

Trykkernes landssammenslutning inviterer til Landstrykkerstevne i Oslo fra 1. - 3. september 2017.

Les her for mer informasjon

Deltakere som har rett til det kan søke stipend i Grafisk stipendordning som du kan lese om her

+++ 

Grafisk mot 2018 - presentasjoner fra seminaret

Presentasjonene fra GU-seminaret på NTNU Gjøvik 12. og 13. januar ligger nå på nett. De finnes her - https://igm.no/grafisk-mot-2018/

De kan være av interesse også for kolleger som ikke var tilstede på seminaret.