Grafisk

Makingdesign - konferanse i Oslo 12. og 13. juni

Bli med på Adobe konferansen Makingdesign 12. og 13. juni

Konferansen er for deg som jobber i Photoshop, InDesign, Illustrator, UX-design eller Animate.
Topp internasjonale foredragsholdere kommer også i år. 

Pris for GU-medlem kr. 2950,- (normal kr. 5900).
Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge i Oslo

Litt fra programmet:

  • Alt om bilder i InDesign med Mike Rankin, InDesignSecret
  • Photoshop Magic, med Bart Van de Wiele fra Adobe
  • Processes for ALL aspects of your design business Russell Viers
  • How to cheat in Photoshop with Steve Caplin
  • UX-Design og mye mer

Les om konferansen og påmelding her  – >

Medlemmer av Fellesforbundet som er berettiget kan også søke stipend i Grafisk Stipendordning. Les mer her.

+++

Grafisk produksjonsteknikk godkjent som lærefag

Fra Utdanningsdirektoratet har vi i dag mottatt melding om at faget Grafisk produksjonsteknikk er godkjent som lærefag fra høsten 2017.

Direktoratet skriver følgende:

Vi viser til søknad om sammenslåing av de grafiske fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje til ett nytt lærefag, Vg3 grafisk produksjonsteknikk.

Forslaget har vært på høring, og Utdanningsdirektoratet anbefalte sammenslåingen til Kunnskapsdepartementet.

Departementet har nå skriftlig vedtatt å opprette Vg3 grafisk produksjonsteknikk som nytt lærefag fra høsten 2017. Dette er synliggjort i høringen om endringer i tilbudsstrukturen for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Læreplanen vil fastsettes snarlig.

Det nye faget er et bredt produksjonsfag for grafisk bransje som er tilpasset bransjens og lærlingenes behov og det er resultatet av en felles søknad fra Fellesforbundet og arbeidsgiverne i Norsk Industri og Mediebedriftenes Landsforening. Mange gode krefter har bidratt i arbeidet med det nye faget, ingen nevnt og ingen glemt.

+++

Landstrykkerstevne 2017 - 1.-3. september i Oslo

Trykkernes landssammenslutning inviterer til Landstrykkerstevne i Oslo fra 1. - 3. september 2017.

Les her for mer informasjon

Deltakere som har rett til det kan søke stipend i Grafisk stipendordning som du kan lese om her

+++ 

Grafisk mot 2018 - presentasjoner fra seminaret

Presentasjonene fra GU-seminaret på NTNU Gjøvik 12. og 13. januar ligger nå på nett. De finnes her - https://igm.no/grafisk-mot-2018/

De kan være av interesse også for kolleger som ikke var tilstede på seminaret.

 

+++

Nytt grafisk lærefag på offentlig høring

Utdanningsdirektoratet har lagt ut offentlig høring med frist 17. mars 2017.

Det er et forslag om å slå sammen fagene trykker, bokbinder og grafisk emballasje til et nytt lærefag, grafisk produksjonsteknikkfaget. Høringen omfatter både forslaget om å slå sammen fagene og forslag til læreplan for det nye faget.

Høringen finnes her - https://hoering.udir.no/Hoering/99

Det er viktig å huske at håndbokbinderfaget ikke er omfattet av de foreslåtte endringene.

Det er også verd å merke seg at Utdanningsdirektoratet i sitt forslag til ny tilbudsstruktur har foreslått endringer i serigrafifaget. Forslaget innebærer å legge den delen av faget som omhandler digitaltrykk til grafisk produksjonsteknikk. Håndverksdelen av faget legges ned, dette er ikke en del av denne høringen.

 

+++

Grafisk mot 2018

Seminar 12. - 13. januar 2017 som holdes på NTNU Gjøvik.

Grafisk bransje inn i fremtiden Hvor skal du? Hva finnes av teknologi som passer i din strategi fremover? Hvordan kan du fremover utnytte ressursene du har i dag?

Teknologi og digital strategi - er din bedrift på god vei inn i fremtiden? Den grafiske bransjen har tradisjonelt vært eiere av kommunikasjon, selv etter hvert med tv, film og radio har papiret stått sterkt, og bransjen har stadig vært i omstilling og adoptert ny teknologi.

Følg denne lenken for mer informasjon og påmeldingsskjema

Til seminaret inviteres bedrifter og tilllitsvalgte i de grafiske bransjene som er omfattet av ordningen med Grafisk Utdanningsfond. For bedrifter og klubber som er omfattet av ordningen med Utdanningsfondet for grafisk emballasje vil det bli sendt ut egen invitasjon. 

 

Konkurranse i interaktiv mediadesign

 

 

«European Interactive Media Design Award for young talents» (IMD young talents AWARD) - europeisk pris for interaktiv mediadesign for unge talenter.

Det arrangeres i år en konkurranse for unge europeiske fagutøvere i interaktiv mediadesign. Det konkurreres i to klasser, «study projects» og «professional applications». Deltakere kan være studenter/lærlinger og unge fagutøvere i alderen 16 – 26 år.

Fristen for å levere bidrag er 31. august. Deltakere som blir innstilt til premiering blir invitert til den sveitsiske interaktive mediadesigndagen i St. Gallen 11. november 2016.

Det er en del betingelser for  delta og de kan det leses om på konkurransens hjemmeside. Deltakeravgiften er Euro 50.

Arrangørene av konkurransen er EGIN og «Swiss Interactive Media Design Asociation (SIMD)»

Les mer om konkurransen på http://imdaward.org/

Den sveitsiske interaktive mediadesigndagen har denne hjemmesiden - http://www.imdsg.ch/

 

 

Alt klart for Landstrykkerstevnet 2016 i Trondheim

Landstrykkerstevnet 2016 blir arrangert i Trondheim. Stedet blir Scandic Nidelven  fredag 2. til søndag 4. september.

Trondhjems Maskinmesterforening og Trykkernes Landssammenslutning i Norge er arrangører.

Les mer om landstrykkerstevnet, priser, påmelding osv her

 

 

Endringer i de økonomiske rammene for grafisk stipendordning.

De økonomiske rammene for Grafisk Stipendordning har blitt endret med virkning fra 1. mars 2016.

Stipendene har blitt justert noe ned slik at stipend etter retningslinjenes punkt A fra nå er kroner 6 000 og stipend etter retningslinjenes A1 fra nå er kroner 1 000.

Videre er retningslinjenes punkt B og C tatt ut.

Endringene ble vedtatt på det fellesmøtet mellom tariffråd avis og tariffråd grafisk sivil som ble avholdt mandag 29. februar 2016. Årsaken til endringene er en strammere økonomi i ordningen.