Ungdom

Fellesforbundet Ungdom driver det meste av sin informasjonsaktivitet på Facebook. Vi har også avdelingssider på Facebook.

Du kan også følge oss på Twitter og Instagram!

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

  • sentrale lønnstillegg
  • kollektive lokale forhandlinger
  • juridisk bistand ved behov
  • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler