Hopp til hovedinnhold

Nye uravsteminger gjennomført med klart ja-flertall

I går var syv nye overenskomster til uravstemning blant medlemmene og alle fikk ja-flertall.

I Fellesforbundet er det medlemmene som har siste ordet i tariffoppgjøret. Tirsdag 14. mai var det syv avtaler til uravstemning blant medlemmene. På alle avtalene ble det store ja-flertall.

Følgende overenskomster har vært stemt over og fått tilslutning av medlemmene:

Resultatet av årets lønnsoppgjør gir medlemmene økt kjøpekraft

– Dette resultatet viser at medlemmene er fornøyd. Vi har forhandlet i kroner og øre for å gi medlemmene økt kjøpekraft, og i dette oppgjøret har vi slått prisveksten med solid margin og løftet de lavest lønte, sier nestleder i Fellesforbundet Kine Asper Vistnes.

Overenskomst Oppslutning Ja Nei
Avisbudavtalen 47,68 83,03 16,97
Bussbransjeavtalen 55,88 74,54 24,84
VTA-overenskomsten 68,54 97,6 2,4
Tannteknikeroverenskomsten  63,64 85,71 14,29
Overenskomst for miljøvirksomheter 71,58 97,06 2,94
Verkstedoverenskomsten for Forsvaret 71,74 95,45 4,55
Overenskomst for avis, avistrykkerier og pakkerier  64,57 94,1 5,9

Uravstemningen i bussbransjen er en samlet uravstemning

Det var medlemmer fra hele seks forbund som stemte ved gårsdagens uravstemning.

Uravstemningen i bussbransjen er en samlet uravstemning på Bussbransjeavtalene i NHO og Spekter, samt Funksjonæroverenskomsten i VY (Spekter). Resultatet inneholder tall fra Fellesforbundet, Yrkestransportforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet. I tillegg har Handel og Kontor og IE&FLT medlemmer på Funksjonæroverenskomsten, som også har deltatt i avstemningen. 

– Resultatet viser at medlemmene ser ut til å være fornøyd med det fremforhandlede resultatet. Vi skulle gjerne sett en noe høyere oppslutning blant medlemmene, men jeg velger å tolke dette som at de som likevel ikke har benyttet stemmeretten også er tilfreds med det fremforhandlede resultatet, sier Forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.