Hopp til hovedinnhold

Maler

Før forhandlinger om innleie kan starte, skal man be om et avklaringsmøte (AML §9-3) med bedriften. Her skal man diskutere bedriftens fremtidige bemanningsbehov og hvordan dette skal løses. Fellesforbundet ønsker flest mulig fast ansatte i bedriften. Det er satt opp 6 kriterier som du skal drøfte med bedriften.

Hvis bedriften ønsker å leie inn ansatte, i stedet for å ansette fast, må de innkalle klubben/tillitsvalgt til et forhandlingsmøte om dette etter AML 14-12 (2). Her må klubbe/tillitsvalgt vurdere bedriftens ønske om innleien opp mot Fellesforbundets kriterier for innleie og det som ble kom frem på avklaringsmøte.

Hvis bedriften leier inn ansatte uten avtale med klubben/tillitsvalgt er dette ulovlig.

Oppstår en slik situasjon må klubben/tillitsvalgt kreve et møte med ledelsen etter HA §2-3

Om bedriften ikke da avslutter innleie, må det skrives tvisteprotokoll som umiddelbart må sendes til avdelingen. Hvis bedriften nekter å undertegne protokollen, skal den likevel sendes inn.

Fra 01.04.2023 vil det være forbudt med innleie fra bemanningsforetak i Oslo, Viken og Vestfold. Hvis bedriften i det området fortsetter å bruke bemanningsforetak, må klubben/tillitsvalgt kalle inn til bedriften til møte etter HA §2-3.

Om bedriften ikke da avslutter innleien, må det skrives tvisteprotokoll som umiddelbart må sendes til avdelingen. Hvis bedriften nekter å undertegne protokollen, skal den likevel sendes inn.