Kampanje: Flere faste jobber

Faste jobber er bærebjelken i norsk arbeidsliv. Dette er i ferd med å bli ødelagt av massiv bruk av innleie, nulltimers kontrakter og ufrivillig deltid. Derfor kjemper vi for trygghet for lønn og flere faste jobber. Fra 1. juli må all innleie avtales etter gjeldende regelverk!

I forbindelse med innføringen av nye regler for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå (etter AML § 14.12.2) fra nyttår i år, ble det laget overgangsregler som skulle vare fram til 1. juli.

Bedrifter som hadde inngått avtaler med bemanningsforetak om innleie før 1. januar 2019, kunne, som en overgangsordning, la disse avtalene gjelde fram til 1. juli 2019. Etter dette vil disse avtalene ikke lenger være gyldige, uavhengig av om prosjektene er ferdigstilte eller ikke.

Bedrifter uten tariffavtale, har til nå kunnet gjemme innleie bak overgangsreglene. Nå når overgangsordningen er avviklet, vil det bli synlig om bedrifter bryter loven.

Det vil si at:

  •   Ulovlig innleie vil bli lettere synlig, og lettere å rapportere
  •   Bare bedrifter med landsomfattende tariffavtale har lov å leie inn
  •   Det må forhandles med de tillitsvalgte om innleie er nødvendig/ønskelig
  •   De tillitsvalgte må samtykke til innleie. Uten avtale med de tillitsvalgte er innleie ulovlig
  •   Avtalene må nå tidsbegrenses til topper i produksjonen

Økt egenbemanning

Fellesforbundet har jobbet med denne lovendringen i lang tid, og følger nøye med på utviklingen i bransjer med stort omfang av innleid arbeidskraft. 

- De tillitsvalgte skal ikke først og fremst bli gode på å avtale innleie, men de skal bli gode på å øke egenbemanningen i sine bedrifter, sier nestleder Steinar Krogstad. 

Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med oss ved å fylle inn skjemaet nedenfor, så videresender vi din henvendelse til rett avdeling hos oss.