Kampanje: Flere faste jobber

Si fra om ulovlig innleie!

 Meld fra om mistanke om ulovlig innleie på https://tips.arbeidstilsynet.no/ og innleie@fellesforbundet.no 

Det har nå kommet et forslag om hvordan de som bryter reglene skal bli straffet. Dette skal behandles i Stortinget om litt, derfor er det viktig å ha fokus på at mange bryter reglene.

Her er de nye regler for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå (etter AML § 14.12.2) 

Faste jobber er bærebjelken i norsk arbeidsliv. Dette er i ferd med å bli ødelagt av massiv bruk av innleie, nulltimers kontrakter og ufrivillig deltid. Derfor kjemper vi for trygghet for lønn og flere faste jobber.

Når er innleie etter §14-12 (2) lov?

  •   Når bedrifter har  tariffavtale 
  •   Når det er forhandlet med de tillitsvalgte om innleie er nødvendig/ønskelig
  •   De tillitsvalgte må samtykke til innleie. Uten avtale med de tillitsvalgte er innleie ulovlig
  •   Avtalene må nå tidsbegrenses til reelle topper i produksjonen

Fellesforbundet har jobbet med denne lovendringen i lang tid, og følger nøye med på utviklingen i bransjer med stort omfang av innleid arbeidskraft. 

- De tillitsvalgte skal ikke først og fremst bli gode på å avtale innleie, men de skal bli gode på å øke egenbemanningen i sine bedrifter, sier nestleder Steinar Krogstad. 

Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med oss ved å fylle inn skjemaet nedenfor, så videresender vi din henvendelse til rett avdeling hos oss.