Hopp til hovedinnhold

Arbeidsplasser og næringsutvikling

Kommunen og fylkeskommunen bestemmer hvor og hvordan veier, kommunale bygg, næringseiendommer og boliger skal bygges og driftes.

FF-Havn_Kran-RGB.png

Hvordan kommunen gjør dette er ofte avgjørende for å sikre trygge arbeidsplasser og skape nye. Blant annet eier fylkene 49 prosent av Innovasjon Norge og har på den måten stor innflytelse på hvordan statlige midler til næringsutvikling og innovasjon prioriteres.

Mulige innspill til partiprogrammene kan være: 

  • Tilrettelegge næringsarealer og plassere disse på områder som har tilknytning til gode transportårer.  
  • Det offentlige må sikre gode muligheter for lokal næringsliv i sine innkjøp. 
  • Ha næringsavdeling i kommunen/fylkeskommunen som kan gi hjelp og service overfor eksisterende og nye bedrifter. 
  • Kommuner og fylker har betydelig eierskap i attføringsbedrifter og bedrifter for varig tilrettelagt arbeid (VTA). Kommunene og fylkene må bruke dette eierskapet aktivt for å utvikle bedriftene ut fra formålet om å skape attføringsplasser og plasser for dem som trenger varig tilrettelagt arbeid. 
  • Legg til rette for produksjon av fornybar kraft 
  • Stille krav om å utvinne og høste av naturens ressurser som skog og mineraler.