Hopp til hovedinnhold

Boligpolitikk

Det meste av boligpolitikken er lokal. Kommunene har stor innflytelse på hvor det bygges boliger.

FF-Byggfag-RGB.png

Det er viktig at det føres en boligpolitikk som sikrer jevn og høy boligbygging og som sikrer at alle, også førstegangskjøpere, har mulighet til å kjøpe seg et sted å bo.

Blant annet prøver OBOS å nå ut med et tilbud til boligkjøpere som reduserer inngangsbilletten med opptil 15 prosent mot at et eventuelt seinere salg reguleres. På denne måten blir prisen på inngangsbilletten til ny bolig lavere.  

Mulige innspill til partiprogrammene kan være: 

  • Kommunen må legge til rette for at det bygges flere boliger.
  • Kommunen må legge til rette for byggeklare tomter til en pris som er overkommelig for folk med normale inntekter.
  • Kommunen må sørge for rimelige utleieboliger for studenter. Kommunen må også øke antall kommunale boliger.
  • Kommunen må være en aktiv formidler av Startlån slik at folk, særlig unge, kan få økonomisk bistand til å kjøpe sin første bolig. Startlån må kunne brukes som del av egenkapitalen ved boligkjøp.
  • Kommunene må i samarbeid med boligkooperasjonen sette i gang prosjekter med mål om å redusere prisen på inngangsbilletten til boligmarkedet. 

Integrering 

Arbeidslivet er den beste arenaen for integrering. På arbeidsplassen skal alle arbeidstakere behandles likt uavhengig av sosial bakgrunn, etnisitet eller religion. Noen faller utenfor arbeidslivet, mens andre har flyktet fra krig og konflikt.

Kommuner og fylkeskommuner har ikke innflytelse på hvor mange som kommer til Norge, men de er helt avgjørende for å få til god integrering av de som kommer, både i samfunnet og i arbeidslivet.  

Mulig innspill til partiprogrammene kan være:  

  • Kommuner og fylkeskommuner må aktivt jobbe for at arbeids-plassen skal bli en god integreringsarena. NAV, skolen, voksenopplæringen, kommunen og næringslivet må samarbeide for å finne riktige tiltak for den enkelte. 
  • Ikke satse på lave lønninger som strategi og virkemiddel for å integrere folk i arbeidslivet.