Hopp til hovedinnhold

Eldreomsorg

Det må være et mål for ethvert samfunn å gi de eldre en verdig og god alderdom. Eldreomsorgen er en av hovedoppgavene til kommunen.

Vi lever stadig lengre, og det blir flere eldre i samfunnet. Dette er grunnleggende positivt, men kan også føre til at flere blir pleietrengende. Utfordringen er å lage et tilbud som både tar ekstra vare på de som trenger det, og som tilrettelegger for aktivitet blant de som trenger det.

Velferdsteknologiske løsninger kan være med på å avlaste ansatte og bidra til at de får mer tid til den enkelte. Fellesforbundet ønsker et sterkt og godt offentlig tilbud. Det skal ikke være lommeboka som avgjør om den enkelte får gode tjenester. 

Mulige innspill til partiprogrammene kan være: 

  • Eldreomsorgen og helsetjenestene skal være det offentliges ansvar og det offentlige må også i hovedsak produsere tjenestene. 
  • Kommunene må legge til rette for at det bygges nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Kommunene må også opprette aktivitetssentre for å forhindre en passiv tilværelse blant de eldre. 
  • Hjemmetjenesten bør styrkes slik at folk kan bo hjemme så lenge det er helsemessig forsvarlig. De ansatte må ha god tid til hver enkelt. Tjenesten bør være basert på fast ansatt personell.
  • Velferdsteknologiske løsninger må tas i bruk der de kan bidra til at de som trenger det får et mer aktivt og selvstendig liv.
  • God og næringsrik mat og aktivitet må være prioritert av kommunen.