Hopp til hovedinnhold

Reiseliv- og serveringsnæringen

Reiselivet er en viktig del av mange lokalsamfunn i Norge. Både som næring, arbeidsgiver og som tilbud til lokalbefolkningen. Samtidig er det viktig at turistattraksjonene ivaretas, og ikke overbelastes. Kommunene kan spille en rolle i å sette premissene for et godt og bærekraftig reiseliv. 

FF-Hotell og restaurant-RGB.png

Kommunen har som oppgave å gi og kontrollere serverings- og skjenkebevillinger. Det er viktig å ha en serveringsbransje med seriøse aktører.

Arbeidslivskriminalitet, lønnsdumping, svart arbeid og skatteunndragelser må bekjempes også av kommunene. Samtidig som det er viktig at skjenkebestemmelser tar hensyn til de potensielle sosiale konsekvensene som et usunt alkoholforbruk kan medføre, er det viktig for næringen at de har gode og forutsigbare vilkår. 

Mulige innspill til partiprogrammene kan være: 

  • Kommunen må ta en aktiv rolle i å utvikle destinasjonene på en slik måte at det kommer både reiselivet og lokalbefolkningen til gode.  
  • Alle kommuner skal utarbeide en alkoholpolitisk plan der bevillingspolitikken legger rammer og vilkår som tar hensyn både til de overordna sosialpolitiske forhold og til næringspolitiske utfordringer. 
  • Stille krav om etterlevelse av Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter ved bevillingssøknader.  
  • Det må etableres et samarbeid over kommunegrensene for å utarbeide like rutiner i bevillingspolitikken og gjennomføring av samordnede kontroller. 
  • Stanse overetablering av skjenkesteder ved å bruke det kommunale planverket for å regulere etableringer.