Hopp til hovedinnhold

Barnehager og skolefritidsordning (SFO)

En god barnehage og skolefritidsordning er viktig for at barn skal få en god og trygg oppvekst og for å bidra til et godt grunnlag for videre utvikling.

Språk og sosiale ferdigheter er viktige egenskaper som læres i denne tidlige fasen. Samtidig gir barnehager og SFO muligheten for foreldrenes deltakelse i arbeidslivet.

Det er derfor viktig at tilbudet er tilgjengelig for alle, både at det finnes et tilbud i nærheten av der folk bor og at det er overkommelig i pris. 

Mulige innspill til partiprogrammene kan være: 

  • Det må bygges gode barnehager og skolefritidsordninger. Kommunen bør stille krav til utbygger om levedyktige og miljø- og energivennlige bygninger. 
  • Kommunen må sørge for tilbud om gratis kjernetilbud for alle kommunenes fire- og femåringer, at foreldrebetalingen holdes lav og at ordningen med søskenmoderasjon gjøres gjeldene både for barnehage og SFO.