2017

Ny rapport bekrefter Fellesforbundets syn

Institutt for Samfunnsforskning (ISF) ga i dag ut en ny rapport om midlertidige ansettelser. - Denne rapporten bekrefter det vi har sagt hele veien; mer midlertidighet i arbeidslivet fører ikke til flere jobber, bare til mer midlertidighet, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

Publisert 15.02.2018 kl. 14:34


Høring: Klimastrategi 2030

Mandag 12.februar ble det avholdt høring i Stortingets energi- og miljøkomité om Klimastrategi fram mot 2030 og meldingen om norsk omstilling i europeisk samarbeid. – Vi savner tydeligere samspill mellom arbeidslivspolitikken, næringspolitikken og klimapolitikken, sa Kine Asper, forbundssekretær i Fellesforbundet, som var tilstede under høringen.

Publisert 15.02.2018 kl. 10:02


Gull til norsk industri

Kværner har fått oppdraget med å bygge modulene som skal utføre ulike oppgaver på plattformdekket til Johan Castberg-feltet i Barentshavet. - Jeg vil gratulere våre medlemmer i Verdal, i Sandnessjøen, i Egersund og på Stord med denne seieren. Det er selvsagt stas når norske utøvere vinner OL-gull i Sør-Korea, men dette gullet gir tusenvis av arbeidsplasser i norsk leverandørindustri, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Publisert 13.02.2018 kl. 11:45


Får igjen jobben etter seier i retten

Et medlem i Fellesforbundet i slutten av 50-åra mistet jobben på bedriften Karsten Moholt AS i Hordaland. Tingretten har nå gitt Fellesforbundet og medlemmer medhold i at oppsigelsen er ugyldig, skriver Bergens Tidende.

Publisert 07.02.2018 kl. 10:58


Gratulerer med tariffavtale!

En tariffavtale er selve fundamentet for å få til gode lønns- og arbeidsvilkår i en bedrift. Vi i Fellesforbundet er glade for at vi i januar opprettet 24 nye tariffavtaler, og at vi dermed har bidratt til ordnede forhold på mange arbeidsplasser, sier forbundsleder Jørn Eggum. Han gratulerer de nye bedriftene og forbundets medlemmer med opprettelsen av avtalene!

Publisert 01.02.2018 kl. 08:05


Hovedkrav på styrking av kjøpekraft og pensjon

Økt kjøpekraft, Avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjon og et seriøst arbeidsliv. Fellesforbundets forbundsstyre vedtok tirsdag at dette skal være de viktigste kravene ved årets tariffoppgjør. Ved siden av dette vil forbundet fremme krav om etter- og videreutdanning, forskuttering av sykepenger og korte velferdspermisjoner. Et enstemmig forbundsstyre krever et forbundsvist oppgjør.

Publisert 30.01.2018 kl. 15:11


Høring: Fellesforbundet bekymret over innleie

Fellesforbundet ytret sterk bekymring over ansettelsesvilkårene i bemanningsbransjen, under dagens åpne høring i arbeids- og sosialkomiteen. - Den store bruken av innleid arbeidskraft i noen av våre bransjer – og særlig i byggebransjen – er dypt urovekkende, fastslår Steinar Krogstad, nestleder i forbundet.

Publisert 18.01.2018 kl. 16:55


Den norske modellen er avgjørende

Den norske samarbeidsmodellen er avgjørende for økt konkurransekraft på sokkelen. Det mener et utvalg nedsatt av Konkraft for å vurdere framtida på norsk sokkel. Konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker ASA har vært Fellesforbundets representant i styringsgruppen.

Publisert 18.01.2018 kl. 14:08


Rett høyre med Venstre

Søndag 14.januar presenterte den nye blågrønne regjeringen sin plattform. Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, mener politikken som Høyre, FrP og Venstre nå legger opp til, bidrar til å svekke det organiserte arbeidslivet.

Publisert 16.01.2018 kl. 11:47


To nye ungdomssekretærer valgt

Ordningen med valgte ungdomssekretærer i Fellesforbundet har nå vart i to år, og det har blitt valgt nye sekretærer i områdene som i forbundet kalles ADK Sør-Øst og ADK Sør-Vest. De to nye er Siri Hoverud og Kim Stian Tjelta Ellingsen, begge 26 år.

Publisert 12.01.2018 kl. 09:11